บริการ Visa

อังกฤษ

บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ

บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษทุกประเภท ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการขอวีซ่าโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเบื้องต้นก่อนยื่นวีซ่าได้ การยื่นวีซ่าอังกฤษควรนื่นก่อนเดินทาง 3 เดือน มีเจ้าหน้าที่พาไปยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

ออสเตรเลีย

บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ยื่นเอกสารแบบออนไลน์พร้อมจองคิวสแกนลายนิ้วมือ ให้บริการครบตั้งแต่เตรียมเอกสารและมีเจ้าหน้าที่พาไปสแกนลายนิ้วมือ ยินดีให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์

จีน

บริการยื่นวีซ่าประเทศจีน

ประเทศจีนเปิดให้ยื่นวีซ่าเดินทางเข้าประเทศแล้ว ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าประเภทธุรกิจ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าคอยดูแลให้ข้อมูล วางแผนการเดินทางล่วงหน้า คิววีซ่าแน่นมาก สามารถติดต่อปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ก่อนยื่นได้

เกาหลี

บริการลงทะเบียน K-ETA เกาหลี

อัพเดท2023 การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ คนไทยสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน เงื่อนไขในการเดินทางไปเกาหลีใต้ในปัจจุบันต้อง ลงทะเบียนผ่าน ระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที่ www.k-eta.go.kr ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเกาหลี ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับทางเกาหลี ใช้ระยะเวลาในการทราบผลหลังลงทะเบียน 24 ชั่วโมง (กรณีล่าช้าทราบผลไม่เกิน 3 วัน)ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ทางเกาหลีมีการเข้มงวดบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพาสปอร์ตไทย ทำให้ตอนนี้ท่านที่ทำการลงทะเบียนผลการพิจารณาผ่านยากมาก โดยเฉพาะท่านที่เพิ่งทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่เคยเดินทางต่างประเทศ ท่านที่กำลังจะเดินทางลองศึกษาข้อมูลก่อนได้ ดูวิธีการลงด้วยตนเอง https://www.tiktok.com/t/ZSLm96yrS/