เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

บริการ Visa

ประเทศที่เราให้บริการ

บริการลงทะเบียน K-ETA เกาหลี

บริการลงทะเบียน K-ETA เกาหลี

695

อัพเดท2023 การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ คนไทยสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน เงื่อนไขในการเดินทางไปเกาหลีใต้ในปัจจุบันต้อง ลงทะเบียนผ่าน ระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที่ www.k-eta.go.kr ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเกาหลี ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับทางเกาหลี ใช้ระยะเวลาในการทราบผลหลังลงทะเบียน 24 ชั่วโมง (กรณีล่าช้าทราบผลไม่เกิน 3 วัน)ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ทางเกาหลีมีการเข้มงวดบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพาสปอร์ตไทย ทำให้ตอนนี้ท่านที่ทำการลงทะเบียนผลการพิจารณาผ่านยากมาก โดยเฉพาะท่านที่เพิ่งทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่เคยเดินทางต่างประเทศ ท่านที่กำลังจะเดินทางลองศึกษาข้อมูลก่อนได้ ดูวิธีการลงด้วยตนเอง https://www.tiktok.com/t/ZSLm96yrS/