ทัวร์ญี่ปุ่น YOROKOBI JAPAN ALPS PINKMOSS 7D 4N

ทัวร์ญี่ปุ่น YOROKOBI JAPAN ALPS PINKMOSS 7D 4N

ทัวร์ญี่ปุ่น YOROKOBI JAPAN ALPS PINKMOSS 7D 4N เที่ยวเจแปนแอลป์พร้อมชมทุ่งดอกพิ้งมอส ออนเซน 2 คืน มื้อพิเศษ !! ปิ้งย่าง ชาบู บุฟเฟ่ห์ขาปู


ทัวร์ญี่ปุ่น YOROKOBI JAPAN ALPS PINKMOSS 7D 4N
รหัสทัวร์
BJPJP_JL00022
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
12 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66
เดินทางโดย
aljapanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
63,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-อาราชิยาม่า-สะพานโทเคะทสึ ชมป่าไผ่-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ-บุฟเฟ่ห์ชาบูชาบู
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ-แช่ออนเซน
 • วันที่

  4

  เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ-เขื่อนคุโรเบะ-แช่น้ำแร่
 • วันที่

  5

  ดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งค์มอส-Fujiyama Tower-ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  6

  วัดอาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-ช้อปปิ้งชิบูย่า-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ
 • วันที่

  7

  สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

12 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
63,900 บาท
เด็กมีเตียง
63,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
55,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
จอยแลนด์
37,900 บาท
Group Size
28 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 63,900 63,900 55,900 7,900 - 37,900 28

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด ซีคอน สแสควร์ 119-2-96431-4
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด พาราไดซ์ พาร์ค 175-260796-8
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด ซีคอน สแสควร์ 017-0-26712-1
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน