ทัวร์อเมริกาตะวันตก-ลาสเวกัส-ลอสแองเจลิส 10 วัน 7คืน (CX)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก-ลาสเวกัส-ลอสแองเจลิส 10 วัน 7คืน (CX)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก-ลาสเวกัส-ลอสแองเจลิส 10 วัน 7คืน (CX) ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮ -เข้าชมความสวยงามของน้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวและน้ำตกโยเซมิติ ณ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ -ชมความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (WEST RIM) -นำท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และสนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย


ทัวร์อเมริกาตะวันตก-ลาสเวกัส-ลอสแองเจลิส 10 วัน 7คืน (CX)
รหัสทัวร์
WCUS_CX00007
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
08 เม.ย. 66 - 16 ก.ย. 66
เดินทางโดย
alcathaypacific.jpg
ราคาเริ่มต้น
189,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค - ลอมบาร์ด สตรีท - รถรางชมเมือง
 • วันที่

  2

  ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - ชมเมืองสะพานโกลเดนเกรท - คาร์สัน ซิตี้
 • วันที่

  3

  คาร์สัน – ล่องเรือทะเลสาบทาโฮ – โมเดสโต้
 • วันที่

  4

  โมเดสโต - โยเซมิติ - เฟรสโน่
 • วันที่

  5

  เฟรสโน - ลาส เวกัส - เรด ร็อค แคนยอน - อิสระชมเมือง ชมไฟยามค่ำคืน
 • วันที่

  6

  ลาสเวกัส - เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน - ลาส เวกัส
 • วันที่

  7

  ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส - ซิทาเดล เอาท์เลท
 • วันที่

  8

  ลอสแองเจลิส - ชมเมือง - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - สนามบิน
 • วันที่

  9

  ลอส แองเจลลิส – ฮ่องกง
 • วันที่

  10

  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

08 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
189,900 บาท
เด็กมีเตียง
189,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
189,900 บาท
พักเดี่ยว
50,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
189,900 บาท
เด็กมีเตียง
189,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
189,900 บาท
พักเดี่ยว
50,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
199,900 บาท
เด็กมีเตียง
199,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
199,900 บาท
พักเดี่ยว
50,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
199,900 บาท
เด็กมีเตียง
199,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
199,900 บาท
พักเดี่ยว
50,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
199,900 บาท
เด็กมีเตียง
199,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
199,900 บาท
พักเดี่ยว
50,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
199,900 บาท
เด็กมีเตียง
199,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
199,900 บาท
พักเดี่ยว
50,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
08 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 189,900 189,900 189,900 50,000 - - 20
28 เม.ย. 66 - 07 พ.ค. 66 189,900 189,900 189,900 50,000 - - 20
27 พ.ค. 66 - 05 มิ.ย. 66 199,900 199,900 199,900 50,000 - - 20
28 ก.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 199,900 199,900 199,900 50,000 - - 20
11 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 199,900 199,900 199,900 50,000 - - 20
16 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 199,900 199,900 199,900 50,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด ซีคอน สแสควร์ 119-2-96431-4
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด พาราไดซ์ พาร์ค 175-260796-8
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด ซีคอน สแสควร์ 017-0-26712-1
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน