ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO WAKAYAMA SAKURA 6D 4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO WAKAYAMA SAKURA 6D 4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO WAKAYAMA SAKURA 6D 4N พักโอซาก้า 3 คืน / ชมซากุระรอบปราสาทโอซาก้า/ เที่ยวเมืองวาคายามะ/ ชมซากุระรอบปราสาทวาคายาม่า / ตลาดคุโรชิโอะ อิจิบะ / เที่ยวเกียวโต / วัดคิโยมิสุ ถนนกาน้ำชา/ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ / ศาลเจ้าเฮอัน / เมืองนารา / วัดโทไดจิ/ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION / ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท / ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ / ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ


ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO WAKAYAMA SAKURA 6D 4N
รหัสทัวร์
GOJP_XJ00310
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
07 มี.ค. 66 - 18 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
40,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ622 00.55 - 08.45)
 • วันที่

  2

  เกียวโต - วัดคิโยมิสุ - ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา และศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพ – ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION – โอซาก้า
 • วันที่

  3

  นารา – วัดโทไดจิ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ – ชมซากุระปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ
 • วันที่

  4

  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
 • วันที่

  5

  เมืองวาคายามะ – ชมซากุระรอบปราสาทวาคายาม่า - ตลาดคุโรชิโอะ อิจิบะ – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
 • วันที่

  6

  โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (XJ613 09.50-13.50)

31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
40,900 บาท
เด็กมีเตียง
40,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
37,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,900 บาท
เด็กมีเตียง
40,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
37,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,900 บาท
เด็กมีเตียง
42,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,900 บาท
เด็กมีเตียง
45,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,900 บาท
เด็กมีเตียง
45,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,900 บาท
เด็กมีเตียง
45,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,900 บาท
เด็กมีเตียง
42,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66 40,900 40,900 37,900 8,900 - - 25
04 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 40,900 40,900 37,900 8,900 - - 34
07 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 42,900 42,900 39,900 8,900 - - 31
11 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 45,900 45,900 42,900 8,900 - - 34
12 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 45,900 45,900 42,900 8,900 - - 26
13 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 45,900 45,900 42,900 8,900 - - 34
18 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 42,900 42,900 39,900 8,900 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด ซีคอน สแสควร์ 119-2-96431-4
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด พาราไดซ์ พาร์ค 175-260796-8
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด ซีคอน สแสควร์ 017-0-26712-1
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน