ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน-บรัสเซล-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-กีรย์ธอร์น


ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
VCFR_EK00020
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
85,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ปารีส
 • วันที่

  3

  ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
 • วันที่

  4

  บรัสเซล - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
 • วันที่

  5

  โคโลญจน์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อัมสเตอร์ดัม
 • วันที่

  6

  อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม
 • วันที่

  7

  อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด-หมู่บ้านโวเลดัม - หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดัม
 • วันที่

  8

  อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย
 • วันที่

  9

  ประเทศไทย

03 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
85,900 บาท
เด็กมีเตียง
85,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
85,900 บาท
พักเดี่ยว
9,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
95,900 บาท
เด็กมีเตียง
95,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
95,900 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
95,900 บาท
เด็กมีเตียง
95,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
95,900 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 85,900 85,900 85,900 9,500 - - 25
23 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 95,900 95,900 95,900 12,500 - - 25
30 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67 95,900 95,900 95,900 12,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด ซีคอน สแสควร์ 119-2-96431-4
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด พาราไดซ์ พาร์ค 175-260796-8
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด ซีคอน สแสควร์ 017-0-26712-1
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน