เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ เฉินตู 6วัน 5คืน (TG)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ เฉินตู 6วัน 5คืน (TG)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ เฉินตู 6วัน 5คืน (TG)

เที่ยวจีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ เฉินตู 6วัน 5คืน อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน อุทยานเขานางฟ้า Wulong Flying Kiss สัมผัสเครื่องเล่นชนิดใหม่ของอู่หลง หงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลกธรรมชาติ มกรดกโลกพระพุทธรูปแกะสลัก ต้าจู๋

รหัสทัวร์

CN_TG00174

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

48,356บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

48,356฿

17-22

ส.ค. 67

48,356฿

07-12

ก.ย. 67

48,356฿

10-15

ต.ค. 67

48,356฿

16-21

พ.ย. 67

50,356฿

16-21

ธ.ค. 67

50,356฿

06-11

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

48,356

48,356

-

6,100

12,000

-

10

07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

48,356

48,356

-

6,100

12,000

-

10

10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

48,356

48,356

-

6,100

12,000

-

10

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

48,356

48,356

-

6,100

12,000

-

10

16 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

50,356

50,356

-

6,100

12,000

-

10

06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

50,356

50,356

-

6,100

12,000

-

10

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู - ต้าจู๋

Day : 2

พระพุทธรูปแกะสลักหินที่ต้าจู๋ - ฉงชิ่ง - นั่งรถไฟทะลุตึก - ชมศาลาประชาคมภายนอก - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว- อู่หลง

Day : 3

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก - อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)

Day : 4

อู่หลง - ภูเขาไป่มา - Wolong Flying Kiss - ฉงฉิ่ง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง

Day : 5

นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง - เฉินตู - สวนดอกไม้ 4 ฤดู (รวมระเบียงแก้ว) ถนนโบราณจินหลี่ - แพนด้าปีนตึก

Day : 6

เฉินตู - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกลอล์ฟ) - Pop Mart - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

119-2-96431-4

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

พาราไดซ์ พาร์ค

175-260796-8

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

017-0-26712-1

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง