เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ซุปตาร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั้นโก้จริงจริง 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ซุปตาร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั้นโก้จริงจริง 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ซุปตาร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั้นโก้จริงจริง 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน ซุปตาร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั้นโก้จริงจริง 5วัน 4คืน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน อุทยานแห่งชาติหวงหลง ตำนานธารน้ำมังกรเหลือง ร้าน POP MART สายจุ่มต้องไม่พลาดกับ ART TOY ที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เซลฟี่กับ รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ ปีนตึก IFS BUILDING ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ , ถนนคนเดินชุนซีลู่

รหัสทัวร์

CN_VZ00179

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

25 ก.ย. 67 - 27 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

22,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ย. 67

22,888฿

25-29

ต.ค. 67

25,888฿

10-14

25,888฿

16-20

25,888฿

23-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

22,888

25,888

25,888

5,000

5,000

-

20

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

25,888

28,888

28,888

5,000

5,000

-

20

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

25,888

28,888

28,888

5,000

5,000

-

20

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

25,888

28,888

28,888

5,000

5,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - โรงแรมที่พัก

Day : 2

เมืองเฉิงตู - ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนในอุทยาน) - เมืองฉวนจู่ซื่อ

Day : 4

เมืองฉวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเอี้ยน

Day : 5

เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านยาจีน - เมืองเฉิงตู - ร้านหมอนโอโซน - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ - ร้าน POP MART - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

119-2-96431-4

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

พาราไดซ์ พาร์ค

175-260796-8

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

017-0-26712-1

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง