เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม HELLO NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนาม HELLO NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน (VN)

ทัวร์เวียดนาม HELLO NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน (VN)

เที่ยวเวียดนาม HELLO NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4คืน นั่งรถราง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือตามก๊ก (TAM COC) หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต MOANA SAPA CAFE' โบสถ์หิน วัดเฉินก๊วก ช้อปปิ้งตลาดไนท์ซาปา

รหัสทัวร์

VN_VN00089

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

20 ก.พ. 67 - 30 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

15,555บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietnam Airlines

ก.ค. 67

17,999฿

18-22

18,999฿

19-23

16,999฿

24-28

18,999฿

25-29

16,999฿

27-31

ส.ค. 67

18,999฿

08-12

18,999฿

09-13

15,555฿

17-21

15,555฿

24-28

ก.ย. 67

15,555฿

04-08

15,555฿

11-15

15,555฿

13-17

15,555฿

19-23

15,555฿

21-25

15,555฿

26-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

17,999

17,999

17,500

3,500

-

-

30

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

18,999

18,999

18,555

3,500

-

-

30

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

16,999

16,999

16,555

3,500

-

-

30

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

18,999

18,999

18,555

3,500

-

-

30

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

16,999

16,999

16,555

3,500

-

-

30

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

18,999

18,999

18,555

3,500

-

-

30

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

18,999

18,999

18,555

3,500

-

-

30

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

15,555

15,555

14,900

3,500

-

-

30

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

15,555

15,555

14,900

3,500

-

-

30

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

15,555

15,555

14,900

3,500

-

-

30

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

15,555

15,555

14,900

3,500

-

-

30

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

15,555

15,555

14,900

3,500

-

-

30

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

15,555

15,555

14,900

3,500

-

-

30

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

15,555

15,555

14,900

3,500

-

-

30

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

15,555

15,555

14,900

3,500

-

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – นิงห์บิงห์

Day : 2

ล่องเรือตามก๊ก – ซาปา - โบสถ์หิน

Day : 3

หมู่บ้านก๊าดก๊าด - MOANA CAFÉ - นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน - ตลาดไนต์ซาปา

Day : 4

ร้านเยื่อไผ่ – เดินทางไปลาวกาย – ชายแดนจีน เวียดนาม - ถ่ายรูปสุสานลุงโฮ จัตุรัสบาดิน (ด้านนอก) – ร้าน OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย

Day : 5

วัดเฉินก๊วก - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

119-2-96431-4

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

พาราไดซ์ พาร์ค

175-260796-8

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

017-0-26712-1

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง