เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ภูเก็ต - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ภูเก็ต - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ภูเก็ต - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ รวมอาหารครบทุกมื้อ และห้องพักบนเรือ รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงมากมาย เดินทางทุกวันอังคาร

รหัสทัวร์

CRU_0211

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

25 มิ.ย. 67 - 01 เม.ย. 68

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Genting Dream

Genting Dream

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

06 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

20 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

03 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

17 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

01 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

15 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

29 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

12 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

26 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

10 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

24 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

07 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

21 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

04 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

18 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

04 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

18 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

01 เม.ย. 68 - 04 เม.ย. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : TUE

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 1pm

ลำดับ : 2

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : Phuket

เวลาเรือถึง : 4pm (3pm)

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : Phuket

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 2am (1am)

ลำดับ : 4

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 12pm

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง