เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-มาเลเซีย SEASCAPES 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-มาเลเซีย SEASCAPES 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-มาเลเซีย SEASCAPES 3วัน 2คืน

ทัวร์เต็มรูปแบบเที่ยว สิงคโปร์ มาเลเซีย เรือสำราญ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับ มีรถรับ/ส่งสนามบิน ท่าเรือ CITY TOUR SINGAPORE มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก รวมประกันภัยการเดินทาง

รหัสทัวร์

CRU_0197

ประเภท

รวมตั๋วเครื่องบิน (Thai Lion Air)

กำหนดการเดินทาง

20 มี.ค. 67 - 24 เม.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

19,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

1,999

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 11pm

ลำดับ : 2

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : Port Klang

เวลาเรือถึง : 12pm

เวลาเรือออก : 9pm

ลำดับ : 3

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 1pm

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง