เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล ภูเก็ต สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล ภูเก็ต สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล ภูเก็ต สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Resorts World One สิงคโปร์ น่านน้ำสากล ภูเก็ต ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์ อาหารครบทุกมื้อบนเรือสำราญ กิจกรรมบนเรือสำราญ โชว์สุดพิเศษบนเรือสำราญ

รหัสทัวร์

CRU_0189

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

18 ก.พ. 67 - 28 เม.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

32,500 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

28 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

32,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

16,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

60,900

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

35,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

67,500

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

47,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

24,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

91,500

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 19.00

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : At Sea

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : Phuket

เวลาเรือถึง : 07.00 (06.00)

เวลาเรือออก : 15.00 (14.00)

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 18.00

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปส์ SGD 22 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

- ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

นโยบายการยกเลิก

- สำหรับโปรโมชั่นพิเศษไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากทำการจอง

จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง